15 МАЙ 2018, СОФИЯ, СОХО

Съдържание за уеб – на живо за мобилни устройства

Тренинг за оптимизиране на текстове за уеб — атрактивност, лекота за четене и разбиране, SEO и графично оформление
дни
часове
минути
секунди
15 МАЙ, СОФИЯ

Съдържание за уеб – на живо мобилни устройства

Тренинг за оптимизиране на текстове за уеб — атрактивност, лекота за четене и разбиране, SEO и графично оформление
дни
часове
минути
секунди
Топ експерти демонстрират как се оптимизира текст за уеб и споделят опит, тънкости и добри практики.

Всичко се случва на живо — участници са въвлечени да опитват и прилагат наученото веднага с реално съдържание от уеб, водени от лекторите и провокирани от обратната им връзка.

Въпросите и дискусията повишават ползата от обучението и емоциите в залата, а участниците са готови да прилагат наученото още на следващия ден.
Топ експерти демонстрират как се оптимизира текст за уеб и споделят опит, тънкости и добри практики.

Всичко се случва на живо — участници са въвлечени да опитват и прилагат наученото веднага с реално съдържание от уеб, водени от лекторите и провокирани от обратната им връзка.

Въпросите и дискусията повишават ползата от обучението и емоциите в залата, а участниците са готови да прилагат наученото още на следващия ден.
Реални задачи с видими резултати
Реални задачи с видими резултати
Следват примери на оптимизация от предишни издания на събитието.
Ако желаете да работим по ваше съдържание на следващо издание на събитието, свържете се с нас!
Следват примери на оптимизация от предишни издания на събитието.
Ако желаете да работим по ваше съдържание на следващо издание на събитието, свържете се с нас!
Четирима лектори — четири гледни точки!
Четирима лектори — четири гледни точки!
Владимир Петков
Георги Варзоновцев
Огнян Младенов
Борил Караиванов
Уеб продуцент
www.alldatapro.com
UI дизайнер
www.telerik.com
SEO консултант
www.seom.bg
Графичен дизайнер
www.redesign.bg
Атрактивност на информацията, за да бъдат текстовете интересни и задържат вниманието на читателите.
Ползваемост на съдържанието в уеб, за да бъдат текстовете, видеото и картинките по-лесни за възприемане.
Оптимизиране за търсачки, за да бъдат текстовете откриваеми без това да вреди на читателите.
Типографско оформление, за да бъдат текстовете максимално четими, вдъхват доверие и изглеждат добре.
Владимир Петков
Георги Варзоновцев
Огнян Младенов
Борил Караиванов
Уеб продуцент
www.alldatapro.com
UI дизайнер
www.telerik.com
SEO консултант
www.seom.bg
Графичен дизайнер
www.redesign.bg
Атрактивност на информацията, за да бъдат текстовете интересни и задържат вниманието на читателите.
Ползваемост на съдържанието в уеб, за да бъдат текстовете, видеото и картинките по-лесни за възприемане.
Оптимизиране за търсачки, за да бъдат текстовете откриваеми без това да вреди на читателите.
Типографско оформление, за да бъдат текстовете максимално четими, вдъхват доверие и изглеждат добре.
На кого ще е от полза тренинга?
На всички, които вече пишат за уеб или искат да започнат да го правят.
За онези, които пишат статии за електронни издания.
Ако се занимавате се с уеб маркетинг и връзки с обществеността.
Отговаряте за съдържанието на сайт.
Поддържате продуктови описания в електронни магазини.
Еднодневна програма от 9:00 до 17:30 часа!
Еднодневна програма от 9:00 до 17:30 часа!
Часовете са ориентировъчни. Често събитието предизвиква дискусии, които променят предварително зададените часови рамки.
Часовете са ориентировъчни. Често събитието предизвиква дискусии, които променят предварително зададените часови рамки.
Тринадесето поредно издание!
Място на провеждане!
Място на провеждане!
СОХО, София, ул. Искър 4
Регистрация
Цена 180 лв.*
* Цената е с ДДС за един участник и включва 2 кафе-паузи и обяд.
За контакт
Това събитие се организира от Лукрат. Ако искате да участвате или да станете партньор или спонсор свържете се с нас!
За контакт
Това събитие се организира от Лукрат. Ако искате да участвате или да станете партньор или спонсор свържете се с нас!
Ангелина Иванчева
088 645 56 23, angelina@lucrat.net
Ангелина Иванчева
088 645 56 23
angelina@lucrat.net
Партньор на събитието: